business bootstrap themes

 

ILT cung cấp các giải pháp định hướng khách hàng có thể đáp ứng tất cả các nhu cầu hậu cần của bạn. Cho dù trên toàn cầu hoặc trong Áo, ILT có thể nhanh chóng triển khai một giải pháp phù hợp cho chuỗi cung ứng của bạn. Phạm vi rộng của chúng tôi bao gồm các dịch vụ vận tải hàng không, vận tải biển, vận tải đường bộ, đường và các giải pháp logistics. Mạng giao nhận vận tải trong nước bao gồm tất cả các lĩnh vực tại Áo và kết nối chiến lược đến các trung tâm hậu cần của chúng tôi trên khắp châu Âu. Đối với thời gian giao hàng nhạy cảm, khách hàng có thể tin tưởng vào dịch vụ vận tải hàng không đáng tin cậy của chúng tôi bởi mối quan hệ mạnh mẽ của chúng tôi với các hang hàng không và bảo hiểm tại Áo. Chúng tôi có khả năng phân phối tại địa phương trong vòng 24-48 giờ bằng xe vận tải. Từ Áo, dịch vụ vận tải đường bộ của chúng tôi kết nối bạn với phần còn lại của châu Âu với các trung tâm vị trí chiến lược ở trung tâm, phía đông và đông nam châu Âu. Dịch vụ vận tải biển của chúng tôi cung cấp cước biển hàng nguyên cont FCL hoặc hàng lẻ LCL được kết nối với cảng chính ở Hamburg, Genova, Antwerp và Slovenia.

 

 

 

Please contact Mr. Frank to the following e-mail: europe@iltvn.com

 

Website :  http://iltvn.com