premium bootstrap themes

 

Quản lý sản phẩm dễ hỏng là một trong những dịch vụ lớn nhất của chúng tôi. Làm việc tại Sân bay Quốc tế Santiago, các chuyên gia của chúng tôi làm việc ngày đêm đêm để xử lý giao hàng khối lượng lớn các loại thực phẩm tinh tế dành cho các thị trường quốc gia và xuất khẩu quốc tế. Với kiến thức về thủ tục, tài liệu yêu cầu đối với hàng hóa thực phẩm, dịch vụ của chúng tôi đảm bảo hiệu quả tiết kiệm thời gian trong việc vận chuyển rượu vang, trái cây và thậm chí cả động vật sống cho thị trường. ILT là một trong số các nhà giao nhận vận tải hàng đầu của Chile trong ngành này.

 

Đường không, đường biển, các giải pháp chuỗi cung ứng tích hợp và dự án hậu cần được cân bằng với các thành phần quan trọng của các hoạt động toàn diện của chúng tôi tại Chile. Các mối quan hệ lâu dài với các hãng hàng không giúp chúng tôi cung cấp đặt chỗ hiệu quả về thời gian và linh hoạt đáp ứng yêu cầu khách hàng. Bên cạnh đó, hàng năm chúng tôi xử lý hơn 1.000 TEU của vận tải đường biển từ các cảng Valparaiso và San Antonio.

 

Please contact Mr. David to the following e-mail: americas@iltvn.com

Website :  http://iltvn.com