business bootstrap themes

 

ILT là một trong những nhà giao nhận lớn nhất cung cấp dịch vụ hậu cần tại Ấn Độ.

Các chuyên gia giàu kinh nghiệm duy trì hàng hóa di chuyển trên khắp đất nước, nhờ tương tác với các cơ quan quản lý và kiến thức chuyên sâu về luật pháp địa phương, đảm bảo tất cả các yêu cầu hải quan được đáp ứng. Việc áp dụng các tiêu chuẩn thực hiện nghiêm ngặt để hoạt động nội bộ của chúng tôi đảm bảo khách hàng nhận được dịch vụ tùy chỉnh chất lượng cao nhất. Ngoài các dịch vụ hàng không và vận tải biển, ILT cung cấp một loạt các giải pháp chuỗi cung ứng để giúp các công ty hoạt động trong thị trường rất hấp dẫn của Ấn Độ, cũng như các công ty Ấn Độ đang tìm kiếm các cơ hội bên ngoài Ấn Độ.

 

 

Please contact Ms. Hara to the following e-mail:

asiapacific@iltvn.com

 

Website :  http://iltvn.com