Hiện nay, ILT đang vận hành một hệ thống quản lý, xử lý chuỗi Logistics được hỗ trợ bởi đội ngũ nhân viên hoạt động chính xác, chuyên nghiệp và hiệu quả. Chúng tôi cung cấp hàng loạt giải pháp logistics toàn diện cho Doanh nghiệp bao gồm:

  1. Khai thuê Hải quan

  2. Công bố Chất lượng sản phẩm

  3. Uỷ thác Xuất Nhập khẩu

  4. Vận tải Đường bộ

  5. Vận tải Hàng không

  6. Vận tải Đường biển

  7. Vận tải Đường sắt

  8. Giao hàng Nội thành

  9. Hàng siêu trường, siêu trọng