Tất cả tin tức

Điều kiện FOB trong INCOTERMS 2010

Điều kiện FOB trong INCOTERMS 2010
Với Incoterms 2010 điều kiện FOB này chỉ áp dụng với vận tải biển hoặc vận tải đường thủy nội địa. “Giao hàng trên tàu” có nghĩa là n gười bán giao hàng lên con tàu do người mua chỉ định tại...