Thủ Tục Hải Quan

Trăm dâu lại đổ đầu... Hải quan

Trăm dâu lại đổ đầu... Hải quan
Câu chuyện thủ tục, thời gian thông quan hàng hóa Xuất nhập khẩu lại “nóng” khi gần đây trong một Hội nghị DN ở khu vực phía Nam, DN lại “kêu” về việc chậm được thông quan. Giống như một việc tất yếu, hiển nhiên diễn ra nhiều...