Tất cả tin tức

Thủ tục Hải quan đối với hàng hoá đã xuất khẩu nhưng bị trả lại

Thủ tục Hải quan đối với hàng hoá đã xuất khẩu nhưng bị trả lại
Doanh nghiệp đã xuất khẩu một lô hàng nhưng vì một lí do nào đó lô hàng đó bị trả lại về Việt Nam. Trong trường hợp này, doanh nghiệp sẽ phải tiến hành những thủ tục hải quan gì để tái nhập lô hàng theo đúng quy định nhà nước. ILT xin giới thiệu chi tiết quy trình thực hiện thủ tục hải...