Tất cả tin tức

Xu hướng Logistics 4.0 nào sẽ đưa Doanh nghiệp cất cánh trong năm 2019

Xu hướng Logistics 4.0 nào sẽ đưa Doanh nghiệp cất cánh trong năm 2019
Tiềm năng của logistics, đặc biệt là E-logistics (logistics trong thương mại điện tử), là vô cùng to lớn với mức tăng trưởng cao, nhất là trong bối cảnh các chỉ số tăng trưởng TMĐT (ảnh hưởng lớn tới mảng hậu cần), tỉ lệ người dùng smartphone, mức thâm nhập internet tại Việt Nam đều khả...