Tất cả tin tức

Thủ tục Tạm xuất - Tái nhập sản phẩm gia công

Thủ tục Tạm xuất - Tái nhập sản phẩm gia công
ILT xin giới thiệu đến các bạn quy trình thực hiện thủ tục tạm xuất sản phẩm gia công ra nước ngoài để tái chế sau đó tái nhập trở lại Việt Nam. Mời các bạn theo dõi. 1. Trình tự thực hiện: - Bước 1: ILT được sự ủy quyền của khách hàng thực hiện thủ tục xuất khẩu nguyên liệu, vật...

Thủ tục Hải quan đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất

Thủ tục Hải quan đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất
Thủ tục hải quan đối với hàng tạm nhập - tái xuất dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm được quy định tại Điều 53 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải...