Tất cả tin tức

Doanh nghiệp được tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo hiệp định giữa Việt Nam - EU

Doanh nghiệp được tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo hiệp định giữa Việt Nam - EU
Tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa bản chất là cho phép nhà sản xuất, nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu được tự khai báo hàng hóa thuộc sở hữu của mình, hoặc được ủy quyền khai báo hàng hóa và tự chịu trách nhiệm về xuất xứ hàng hóa. Bản thân nhà sản xuất phải hiểu rõ quy trình, xuất...