Tất cả tin tức

Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA

Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA
Ngày 21/8/2020, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn 5575/TCHQ-GSQL về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA. Trong khi chờ ban hành Nghị định biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định EVFTA, để đảm bảo thực hiện đúng cam kết của Hiệp định,...

Hướng dẫn tiếp theo về thực hiện kiểm tra C/O mẫu D điện tử

Hướng dẫn tiếp theo về thực hiện kiểm tra C/O mẫu D điện tử
Tổng cục Hải quan hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra C/O mẫu D điện tử thông qua Cơ chế một cửa ASEAN (ASW). Trong đó, Tổng cục Hải quan cho biết các quy định và cam kết trong ASEAN không hạn chế việc cơ quan, tổ chức cấp C/O mẫu D bản giấy và...

Hướng dẫn nộp bổ sung C/O quá thời hạn

Hướng dẫn nộp bổ sung C/O quá thời hạn
Tổng cục Hải quan vừa có văn bản tháo gỡ vướng mắc của một số đơn vị hải quan địa phương, doanh nghiệp về việc nộp bổ sung C/O quá thời hạn “30 ngày” do trùng ngày nghỉ, ngày lễ trong quá trình làm thủ tục hải quan. Những điều cần biết về giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O Doanh...

Các loại CO, mẫu CO, cơ quan có thẩm quyền cấp CO

Các loại CO, mẫu CO, cơ quan có thẩm quyền cấp CO
Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (CO) là một tài liệu thương mại quốc tế quan trọng xác nhận rằng hàng hóa trong một lô hàng xuất khẩu hoàn toàn được sản xuất, chế biến tại một quốc gia cụ thể. Có hai loại CO chính: - CO không ưu đãi: tức là CO bình thường, nó xác nhận rằng xuất...

Thủ tục Hải quan kiểm tra và xác định xuất xứ hàng hóa nhập khẩu

Thủ tục Hải quan kiểm tra và xác định xuất xứ hàng hóa nhập khẩu
Xác định xuất xứ hàng nhập khẩu là một trong những khâu quan trọng khi làm thủ tục thông quan hàng hóa và được kiểm tra và giám sát chặt chẽ bởi cơ quan hải quan chuyên trách. Vậy xuất xứ hàng hóa là gì? Căn cứ khoản 1 Điều 3 Chương 1 Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm...