Tổng cục Hải quan vừa có văn bản tháo gỡ vướng mắc của một số đơn vị hải quan địa phương, doanh nghiệp về việc nộp bổ sung C/O quá thời hạn “30 ngày” do trùng ngày nghỉ, ngày lễ trong quá trình làm thủ tục hải quan.

Những điều cần biết về giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O

Doanh nghiệp "mướt mồ hôi" vì xin C/O

Thủ tục hoàn thuế nhập khẩu trường hợp nợ C/O và nộp bổ sung C/O

Cụ thể, thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa NK thực hiện theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 7 Thông tư 38/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về xác định xuất xứ hàng hóa XK, NK và một số văn bản hướng dẫn của Tổng cục Hải quan (công văn 7491/TCHQ-GSQL ngày 20/12/2018 và công văn 4943/TCHQ-GSQL).

thủ tục xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ C/O

Theo đó, thời hạn “30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan” được tính theo lịch.

Trường hợp trong thời hạn “30 ngày” trùng ngày nghỉ, ngày lễ trong quá trình làm thủ tục hải quan, cục hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 38/2018/TT-BTC quy định về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu phải nộp cho cơ quan Hải quan.

Theo baohaiquan.vn