Tất cả tin tức

Điều cần biết về Phòng vệ thương mại EU

Điều cần biết về Phòng vệ thương mại EU
Bài viết này sẽ giới thiệu về hiện đại hoá các công cụ Phòng vệ thương mại(PVTM) của EU, mà tâm điểm là những quy định cơ bản đối với vấn đề chống phá giá và chống trợ giá. Trong phát biểu trước uỷ ban EU vào...