Tất cả tin tức

Hàng hải chủ động "đón sóng" sẵn sàng đương đầu thử thách

Hàng hải chủ động
Trước những khó khăn, thách thức, ngành Hàng hải Việt Nam đã đoàn kết, nỗ lực khắc phục để triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020 và đã đạt được những kết quả hết sức tích cực trên tất cả các mặt công tác. Tín...