Tất cả tin tức

Bộ Tài chính không đồng ý giảm thuế xuất khẩu titan

Bộ Tài chính không đồng ý giảm thuế xuất khẩu titan
Phản hồi kiến nghị của Hiệp hội Titan Việt Nam về những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp khai thác titan, Bộ Tài chính đã có văn bản chính thức khẳng định không giảm thuế xuất khẩu cũng như thay đổi mã hàng. ...