Tất cả tin tức

Phát triển quan hệ đối tác giữa Hải quan và doanh nghiệp: Quyền và nghĩa vụ của cả hai bên

Phát triển quan hệ đối tác giữa Hải quan và doanh nghiệp: Quyền và nghĩa vụ của cả hai bên
Quá trình cải cách, hiện đại hóa hải quan luôn gắn liền với sự tham gia, hợp tác, tham vấn, giám sát… từ phía DN. Một hoạt động nằm trong chuỗi hành động nâng tầm quan hệ đối tác Hải quan- Doanh nghiệp của đơn vị hải quan cơ sở Mong muốn hợp tác kịp thời Tăng cường quan hệ đối tác Hải...