Tất cả tin tức

Hướng dẫn mới về thuế suất với hàng nhập khẩu tại chỗ

Hướng dẫn mới về thuế suất với hàng nhập khẩu tại chỗ
Để thực hiện thống nhất việc áp dụng thuế suất thuế Nhập khẩu đối với hàng hóa Nhập khẩu tại chỗ kể từ ngày 1/9/2016, Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện chính sách thuế suất với loại hình này. ...