Tất cả tin tức

Giảm đáng kể thời gian cấp phép Nhập khẩu thiết bị y tế

Giảm đáng kể thời gian cấp phép Nhập khẩu thiết bị y tế
Theo ông Nguyễn Minh Tuấn- Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế - Bộ Y tế, từ khi thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, thời gian cấp phép Nhập khẩu trang thiết bị y tế giảm đáng kể. Để được cấp phép Nhập khẩu thiết bị y tế, nếu hồ sơ đầy đủ DN chỉ cần phải...