Tất cả tin tức

Gia công hàng hóa cho nước ngoài - những lợi điểm thấy rõ

Gia công hàng hóa cho nước ngoài - những lợi điểm thấy rõ
Lâu nay hoạt động xuất khẩu của nhiều doanh nghiệp Việt Nam bị mang tiếng là chỉ đi gia công hoặc bị hạ cấp thành làm thuê cho các nền kinh tế và doanh nghiệp nước ngoài. Tuy nhiên lần đầu tiên một khảo sát về lĩnh vực này do Tổng cục Thống kê vừa công bố cho thấy những...

4 lưu ý khi tham gia tập huấn quyết toán hàng gia công, sản xuất xuất khẩu

4 lưu ý khi tham gia tập huấn quyết toán hàng gia công, sản xuất xuất khẩu
Khi tham gia các lớp tập huấn về lập báo cáo quyết toán liên quan đến hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu các DN nên cử cán bộ làm công tác kế toán tham gia.   Đây là một trong những lưu ý được ông Dương Đức Bắc- quan trị một số diễn đàn về thủ tục hải quan, người...