Tất cả tin tức

Đổi mới phương thức quản lý loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu

Đổi mới phương thức quản lý loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu
Theo các quy định mới, đến hết tháng 3-2016 là thời điểm cuối cùng các DN phải nộp báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hoá trong năm tài chính cho cơ quan Hải quan. Phóng viên Báo Hải quan đã phỏng vấn ông Vũ Lê Quân (ảnh)- Phó...