Tất cả tin tức

HCM đã có 127 doanh nghiệp tự công bố chất lượng sản phẩm

HCM đã có 127 doanh nghiệp tự công bố chất lượng sản phẩm
Ban Quản lý ATTP TP.HCM đã nhận được 127 hồ sơ tự công bố chất lượng sản phẩm theo Nghị định 15/NĐ-CP/2018 của Chính phủ, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm (ATTP). Đây là những doanh nghiệp đầu tiên thực hiện quyền tự công bố tiêu chuẩn chất...