Tất cả tin tức

Những lưu ý khi sử dụng vận đơn đường biển

Những lưu ý khi sử dụng vận đơn đường biển
Vận đơn đường biển là một chứng từ quan trọng trong quá trình giao nhận vận chuyển, bảo hiểm, thanh toán và khiếu nại (nếu có). Trong thực tiễn sử dụng vận đơn đường biển phát sinh nhiều tranh chấp gây ảnh hưởng đến các bên liên quan do các bên chưa thực...

Vận đơn đường biển - Bill of Lading là gì?

Vận đơn đường biển - Bill of Lading là gì?
Vận đơn đường biển là chứn g từ chuyên chở hàng hoá bằng đường biển do người chuyên chở hoặc đại diện của người chuyên chở phát hành cho người gửi hàng sau khi hàng hoá đã...

Tra cứu lộ trình hàng hóa vận chuyển đường biển trên toàn thế giới

Tra cứu lộ trình hàng hóa vận chuyển đường biển trên toàn thế giới
Khi sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa theo đường biển của bất kỳ hãng hàng tàu, hãng vận chuyển nào trên thế giới, khách hàng có thể truy cập vào website của đơn vị tiếp nhận vận chuyển để theo dõi lộ trình, đường đi, dự kiến thời gian vận chuyển của hàng...