Tất cả tin tức

Ngành hàng hải Việt Nam chủ động phương án khai thác, đáp ứng các yêu cầu của Công ước BWM

Ngành hàng hải Việt Nam chủ động phương án khai thác, đáp ứng các yêu cầu của Công ước BWM
Tính đến ngày 08/3/2016, Công ước quốc tế về kiểm soát, quản lý nước dằn và cặn nước dằn của tàu 2004 (sau đây viết tắt là Công ước BWM) đã nhận được thêm sự phê chuẩn gia nhập của Vương quốc Bỉ và Cộng hòa Fiji nâng tổng số quốc gia gia nhập Công ước là 49 quốc gia...