Tất cả tin tức

Cấp chứng thư cho thủy sản xuất khẩu theo cơ chế một cửa từ 1-4

Cấp chứng thư cho thủy sản xuất khẩu theo cơ chế một cửa từ 1-4
Theo Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Nafiqad), Bộ NN&PTNT: Từ ngày 1-4 tới, thủ tục “Cấp chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại cơ sở nằm trong Danh sách ưu tiên” và thủ tục “Kiểm tra, cấp chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu...