Theo Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Nafiqad), Bộ NN&PTNT: Từ ngày 1-4 tới, thủ tục “Cấp chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại cơ sở nằm trong Danh sách ưu tiên” và thủ tục “Kiểm tra, cấp chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại cơ sở nằm ngoài Danh sách ưu tiên” sẽ chính thức được triển khai thí điểm theo Cơ chế một cửa Quốc gia (NSW).

Nafiqad đề nghị Tổng cục Hải quan và Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel chuẩn bị điều kiện hạ tầng kỹ thuật để có thể kết nối hệ thống, đảm bảo việc đăng ký cấp tài khoản được thực hiện từ ngày 25-3 và việc đăng ký, cấp chứng thư  điện tử cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu từ 1-4 (trước mắt áp dụng đối với các lô hàng xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc).

logistics đông dương - xuất khẩu thủy sản ra thị trường quốc tế

Tiếp tục phối hợp với Nafiqad để hoàn thiện các biểu mẫu trên hệ thống để có thể thực hiện việc cấp chứng thư điện tử cho tất cả các lô hàng thủy sản xuất khẩu sang các thị trường.

Theo ông Ngô Hồng Phong, Phó Cục trưởng Nafiqad: Trước đó, Nafiqad đã được Bộ NN&PTNT giao nhiệm vụ phối hợp với Tổng cục Hải quan và Trung tâm Giải pháp Công nghệ thông tin và Viễn thông xây dựng Hệ thống phần mềm NSW tại Bộ NN&PTNT đối với hai thủ tục nêu trên.

Trong thời gian chuẩn bị, Nafiqad đã phối hợp với các đơn vị thống nhất quy trình nghiệp vụ, tổ chức đào tạo, kết nối thử nghiệm và phối hợp hoàn thiện hệ thống. Đến nay, hệ thống đã được hoàn thiện và các công việc chuẩn bị để đưa hệ thống vào thí điểm đã được hoàn tất.

Thanh Nguyễn / Báo Hải Quan