Tất cả tin tức

Thủ tục Hải quan đối với nguyên liệu, vật tư do bên nhận gia công tự cung ứng cho hợp đồng gia công

Thủ tục Hải quan đối với nguyên liệu, vật tư do bên nhận gia công tự cung ứng cho hợp đồng gia công
Logistics Đông Dương - ILT xin cung cấp thông tin về thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư do bên nhận gia công tự cung ứng cho hợp đồng gia công như sau: 1. Trình tự thực hiện: - Bước 1: Doanh nghiệp hoặc bộ phận Hải quan ILT được ủy thác làm thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên...

Hướng dẫn lập báo cáo quyết toán hàng gia công, sản xuất xuất khẩu

Hướng dẫn lập báo cáo quyết toán hàng gia công, sản xuất xuất khẩu
Tổng cục Hải quan vừa ban hành công văn 1501/TCHQ-GSQL hướng dẫn chi tiết việc lập, tiếp nhận và xử lý báo cáo quyết toán đối với loại hình gia công, SX xuất khẩu, chế xuất. Theo Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan) Vũ Lê Quân, quá trình triển khai thủ tục...

Đổi mới phương thức quản lý loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu

Đổi mới phương thức quản lý loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu
Theo các quy định mới, đến hết tháng 3-2016 là thời điểm cuối cùng các DN phải nộp báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hoá trong năm tài chính cho cơ quan Hải quan. Phóng viên Báo Hải quan đã phỏng vấn ông Vũ Lê Quân (ảnh)- Phó...