Tất cả tin tức

Thủ tục Hải quan đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm

Thủ tục Hải quan đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm
Thủ tục hải quan đối với hàng tạm nhập - tái xuất dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm được quy định tại Điều 53 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm...

Thủ tục Hải quan đối với hàng hoá kinh doanh Tạm nhập - Tái xuất

Thủ tục Hải quan đối với hàng hoá kinh doanh Tạm nhập - Tái xuất
Tạm nhập tái xuất không còn là hoạt động xa lạ với các doanh nghiệp kinh doanh hiện nay. Do tính đặc thù của hoạt động tạm nhập tái xuất chỉ đưa hàng hóa tạm thời nhập khẩu rồi lại tái xuất khẩu trong thời gian ngắn, vì vậy quy định thủ tục hải quan...