Tất cả tin tức

Xuất khẩu Thủy sản đang mở rộng sang các nước ASEAN

Xuất khẩu Thủy sản đang mở rộng sang các nước ASEAN
Theo số liệu công bố của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu thủy sản sang các nước ASEAN trong tháng 1-2016 tăng hơn 35% so với thời điểm cuối năm 2015. Điều này cho thấy, thị trường sang ASEAN đang được các doanh nghiệp mở rộng. ...