Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị quyết 31/NQ-CP phê duyệt Nghị định thư về khung pháp lý thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN (ASW).

 

iltvn.com - vận tải hàng hóa trong ASEAN
 
Lễ kết nối kỹ thuật ASW giữa Việt Nam với Indonesia, Thái Lan, Malaysia được tổ chức tại trụ sở Tổng cục Hải quan ngày 8-9-2015. Ảnh: Hữu Linh.

Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao thực hiện thủ tục đối ngoại theo quy định; Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức triển khai Nghị định thư về khung pháp lý thực hiện ASW.

Ngày 11-5, trao đổi với phóng viên Báo Hải quan, lãnh đạo Cục CNTT và Thống kê Hải quan (Tổng cục Hải quan) cho biết: Để Nghị định thư về khung pháp lý thực hiện ASW chính thức có hiệu lực và đi vào thực hiện phải được sự phê chuẩn của 10 quốc gia thành viên ASEAN. Hiện nay, ngoài Việt Nam mới có 2 quốc gia khác phê chuẩn Nghị định thư này là Malaysia và Myanmar.

Trước đó, được sự ủy quyền của Chính phủ, ngày 4-9-2015, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã thay mặt Chính phủ ký Nghị định thư về khung pháp lý thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN và Việt Nam là nước thành viên cuối cùng ký Nghị định thư theo hình thức ký luân phiên.

Theo Bộ Tài chính, trong bối cảnh của khu vực và quốc gia hiện nay, việc phê duyệt Nghị định thư về khung pháp lý thực hiện ASW của Việt Nam là cần thiết  để thực hiện nghĩa vụ của nước ta trong triển khai Hiệp định và Nghị định thư về xây dựng và thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN cũng như bảo đảm khung pháp lý để thực hiện các giao dịch giữa các Cơ chế một cửa quốc gia trong môi trường Cơ chế một cửa ASEAN.

Bên cạnh đó, trên phương diện quốc gia, đây là giải pháp cơ bản góp phần cải cách toàn diện thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại và giao lưu hàng hóa qua biên giới, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Nghị định thư chỉ điều chỉnh các giao dịch được thực hiện giữa Cơ chế một cửa quốc gia của các nước thành viên trong môi trường ASW mà không tác động đến các điều ước hoặc thỏa thuận song phương/đa phương khác mà các nước thành viên là một bên tham gia.

Nội dung của Nghị định thư tập trung giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh khi thực hiện các giao dịch trao đổi thông tin giữa Cơ chế một cửa quốc gia của các nước thành viên trên môi trường Cơ chế một cửa ASEAN. Nghị định thư xác định trách nhiệm và nghĩa vụ của các nước thành viên trong triển khai, duy trì và vận hành Cơ chế một cửa quốc gia cũng như ASW.

Bên cạnh đó, Nghị định thư cũng xác định những trường hợp bất khả kháng mà khi đó, các nước thành viên không thể thực hiện nghĩa vụ của mình tại Nghị định thư cũng như miễn trừ trách nhiệm của các nước thành viên nếu rơi vào trường hợp bất khả kháng…

T.Bình / Báo Hải Quan