Thực hiện quyết liệt việc thanh toán không dùng tiền mặt, trong 6 tháng đầu năm, số tiền thuế XNK nộp qua phương thức điện tử là 162.944 tỷ đồng/175.728 tỷ đồng, chiếm 92,72% tổng số thu ngân sách của toàn ngành Hải quan.

Thời gian qua, ngành Hải quan đã thực hiện quyết liệt việc thanh toán không dùng tiền mặt thông qua hình thức thu nộp thuế, phí và lệ phí hải quan điện tử qua tổ chức tín dụng. Việc nộp tiền tại các tổ chức tín dụng, đặc biệt là các ngân hàng thương mại phối hợp thu với Tổng cục Hải quan đã phát huy hiệu quả, hỗ trợ nhiều trong việc nộp tiền của người nộp thuế.

Nộp thuế điện tử - iltvnHiện số ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan là 39 ngân hàng, trong đó có 22 ngân hàng tham gia nộp thuế điện tử và thông quan 24/7. Chỉ tính riêng số tiền thuế nộp qua Hệ thống thuế điện tử 24/7 là 13.550 tỷ đồng/162.944 tỷ đồng, chiếm 8,3% số thu từ phương thức điện tử.

Kết quả trên cho thấy, hình thức nộp thuế điện tử đã và đang tiếp tục đơn giản hóa thủ tục nộp tiền thuế, tiết kiệm thời gian và chi phí cho các DN, mở thêm kênh thanh toán cho người nộp thuế. Cùng với đó, DN có thể chủ động nộp tiền thuế tại bất cứ nơi nào có internet, vào mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện. Việc nộp thuế không phụ thuộc vào thời gian làm việc, địa điểm làm việc của cơ quan thu như: Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước, Hải quan.

Để đẩy mạnh việc giảm thời gian nộp thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhất là đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu lớn có nhiều tờ khai, doanh nghiệp hoạt động tại cửa khẩu biên giới trong điệu kiện không thu thuế, lệ phí bằng tiền mặt, Tổng cục Hải quan đã và đang triển khai thêm dịch vụ thu thuế điện từ là phương pháp doanh nghiệp nhờ thu qua ngân hàng.

Theo đó, khi DN có phát sinh nợ thuế thì sẽ nhờ Hải quan chuyển thông tin nộp thuế sang ngân hàng đã ủy quyền nộp thuế. DN thực hiện nhờ Hải quan chuyển thông tin nợ thuế của tờ khai ngay sau khi phát sinh nợ sang ngân hàng nơi DN đã ủy quyền trích nợ, DN có ủy quyền cho ngân hàng tự động trích nợ tài khoản theo hạn mức được sử dụng tại ngân hàng và thời gian nhất định.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với ngân hàng để thực hiện thí điểm nộp thuế điện tử 24/7 đảm bảo cho người nộp thuế có thể nộp tiền thuế vào mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện.

Thu Trang