Theo kết quả của báo cáo hàng năm về việc thực hiện chỉ số kinh doanh do Ngân hàng Thế giới công bố năm 2017, thời gian giải phóng, thông quan hàng hóa và thực hiện thủ tục hải quan của Hải quan Việt Nam đã giảm đáng kể, nằm trong top 4 của khu vực Đông Nam Á.

Ngân hàng Thế giới nhấn mạnh rằng hệ thống thông quan điện tử đã điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp kinh doanh trong quá trình xuất khẩu hoặc nhập khẩu hàng hóa.

Tiến độ thông quan hàng hoá nằm trong top 4 của Đông Nam Á

Theo Tổng cục Hải quan, chỉ số “thương mại qua biên giới” là kết quả của việc đo lường thời gian và chi phí trong quá trình xuất nhập khẩu bao gồm 3 hoạt động chính:

  1. Hoạt động thứ nhất là chuẩn bị và thực hiện các hồ sơ xuất nhập khẩu như khai báo, nộp hồ sơ vận tải, thông quan, kiểm tra thực tế, bốc xếp hàng hoá theo yêu cầu của cơ quan có liên quan (Hải quan, Thanh tra chuyên ngành, Công ty trong lĩnh vực kinh doanh cảng và các công ty vận tải biển).
  2. Hoạt động thứ hai là thực hiện các thủ tục tại biên giới (thanh tra chuyên ngành và kinh doanh cảng), thủ tục thông quan hải quan và kiểm tra thực tế của cơ quan Hải quan và các thủ tục bốc xếp tại cảng.
  3. Hoạt động thứ ba là vận chuyển hàng xuất khẩu và nhập khẩu tại thị trường nội địa.

Dịch vụ khai thuê hải quan điện tử uy tín - iltvn.com

Tuy nhiên, khi đánh giá chỉ số xếp hạng, Ngân hàng Thế giới chỉ tập trung vào hoạt động thứ nhất và thứ hai. Do giao thông nội địa bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như địa lý, địa hình, khoảng cách, lưu lượng từ kho nội địa đến cảng/cổng.

Theo kết quả từ báo cáo hàng năm về việc dễ dàng thực hiện chỉ số kinh doanh do Ngân hàng Thế giới công bố năm 2017, nhiều kết quả tích cực của Việt Nam đã được ghi nhận. Đối với chỉ số giao dịch hàng hoá qua biên giới, Việt Nam xếp thứ 94 trong số 190 nước, giảm 1 bậc so với năm ngoái. Kết quả cũng cho thấy thời gian thông quan của hàng hoá qua biên giới Việt Nam đã được rút ngắn đáng kể, trong top 4 của khu vực Đông Nam Á (bao gồm Singapore, Thái Lan, Malaysia và Việt Nam). Cụ thể, thời gian NK qua biên giới là 132 giờ, giảm 6 giờ so với năm 2016; thời gian XK qua biên giới là 105 giờ, giảm 3 giờ so với năm 2016; chi phí thực hiện thủ tục tại biên giới cũng giảm 19 USD.

Kết quả của Ngân hàng Thế giới cho thấy thời gian thực hiện thủ tục thông quan hải quan của hàng hoá qua biên giới Việt Nam đã đạt được mục tiêu đề ra trong Nghị quyết của Chính phủ số 19/2016 / NQ-CP: “Thời gian giải phóng mặt hàng qua biên giới là 10 ngày Hàng hoá xuất khẩu và 12 ngày đối với hàng nhập khẩu “. Ngân hàng Thế giới chỉ chú ý đến cải cách” quá trình xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thông qua hệ thống thông quan điện tử “.

Nhiều giải pháp nâng cao chỉ số

Kết quả tích cực về thời gian thông quan hàng hoá qua biên giới năm 2016 là điều kiện tiên quyết để Tổng cục Hải quan Việt Nam thực hiện các biện pháp theo Kế hoạch hành động Nghị quyết 19/2016 / NQ-CP. Theo đó, đến năm 2020, thời gian thông quan của hàng hoá qua biên giới Việt Nam sẽ dưới 36 giờ đối với mặt hàng xuất khẩu và 41 giờ đối với hàng nhập khẩu.

thủ tục hải quan điện tử giá rẻ -iltvn.com

Theo đó, Tổng cục Hải quan tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật Hải quan với mục tiêu xây dựng các văn bản về Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016; Sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật Hải quan và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để triển khai thực hiện Hệ thống cửa khẩu quốc gia.

Đặc biệt, Tổng cục Hải quan đã được Bộ Tài chính giao nhiệm vụ đẩy nhanh và giám sát các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao trong khuôn khổ Đề án về giải pháp nâng cao hiệu quả và hiệu quả thanh tra chuyên ngành đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và hoạt động tích cực Phối hợp với các Bộ có liên quan sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra chuyên ngành. Theo đó, Tổng cục Hải quan Việt Nam phối hợp với các Bộ xuất bản đầy đủ các hạng mục kiểm tra chuyên ngành, chi tiết mã số HS và tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hàng hoá phải kiểm tra chuyên ngành trên cơ sở kiểm tra Chất lượng hàng hoá. Tổng cục Hải quan cũng cần phối hợp với các Bộ liên quan đẩy mạnh việc thực hiện thanh tra chuyên ngành đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu để đáp ứng yêu cầu hoạt động xuất khẩu mạnh, tiết kiệm đầu tư của Nhà nước. Ngoài ra, Tổng cục Hải quan cũng đang tiếp tục mở rộng Hệ thống một cửa quốc gia về thủ tục hành chính của các Bộ có liên quan và kết nối với các Bộ không triển khai Hệ thống cửa sổ Quốc gia.

Tổng cục Hải quan cũng đã đề ra một số biện pháp cải cách thủ tục hải quan và tăng cường hiện đại hoá Hải quan bằng việc tiếp tục nâng cao và nâng cao hiệu quả của hệ thống thông quan tự động hoá VNACCS/VCIS; Trao đổi thông tin bằng điện tử trên hàng hoá tại cảng để giảm giấy tờ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hàng hoá, container tại cảng; Nâng cao chất lượng quản lý rủi ro trong hoạt động của Hải quan; Giảm tỷ lệ kênh Vàng và Đỏ; Tăng cường kiểm toán sau thông quan trên cơ sở áp dụng đầy đủ các kỹ thuật quản lý rủi ro; Hướng dẫn các doanh nghiệp tuân thủ Luật Hải quan, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và ngăn chặn kịp thời các vụ gian lận thương mại.

Mọi thắc mắc về thủ tục hải quan điện tử xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV LOGISTICS ĐÔNG DƯƠNG

Văn phòng: Tầng 11, Tòa nhà Hacisco, Số 15, Ngõ 107, Đường Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Tel: (+84)912 213 988

Email: support@iltvn.com

Website: https://iltvn.com/

Facebookhttps://www.facebook.com/logisticsdongduong/

Xem thêm: Tiếp tục nâng cấp và mở rộng hình thức nộp thuế điện tử 24/7