Tất cả tin tức

Những điều cần biết về giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O

Những điều cần biết về giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O
1. Vai trò của C/O – Chứng nhận xuất xứ hàng hóa đặc biệt quan trọng trong việc phân loại hàng hóa theo quy định hải quan của nước nhập khẩu, vì vậy sẽ quyết định đến thuế suất thuế nhập khẩu hàng hóa. – Với chủ hàng nhập khẩu: C/O hợp lệ sẽ giúp bạn được hưởng ưu đãi về thuế nhập...

Các loại quy tắc xuất xứ phổ biến

Các loại quy tắc xuất xứ phổ biến
Bài viết dưới đây sẽ cập nhật cho các bạn biết về 2 loại xuất xứ hàng hoá cơ bản cũng như 6 quy tắc phổ biến khi xuất xứ hàng hoá do ILT tổng hợp. Có hai loại xuất xứ hàng hóa cơ bản: 1. Xuất xứ hàng hóa không được hưởng ưu đãi (Non-preferential Rules of Origin) C/O Form B Chỉ...

Thủ tục xuất khẩu đối với nguyên liệu, vật tư đặt gia công ở nước ngoài

Thủ tục xuất khẩu đối với nguyên liệu, vật tư đặt gia công ở nước ngoài
Thủ tục xuất khẩu nguyên liệu, vật tư đặt gia công ở nước ngoài được thực hiện theo các bước sau: 1. Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoặc bộ phận thủ tục hải quan ILT được ủy quyền thực hiện thủ tục xuất khẩu nguyên liệu, vật tư. - Bước 2: Thông tin trên tờ khai hải quan...

Thủ tục Hải quan nhập khẩu sản phẩm đặt gia công ở nước ngoài

Thủ tục Hải quan nhập khẩu sản phẩm đặt gia công ở nước ngoài
Quy trình thực hiện thủ tục nhập khẩu sản phẩm đặt gia công ở nước ngoài. 1.Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoăc đơn vị thủ tục hải quan ILT được ủy quyền thực hiện thủ tục nhập khẩu tại Chi cục Hải quan nơi đã làm thủ tục xuất khẩu - Bước 2: Thông tin trên tờ khai...

Quy trình thực hiện thủ tục giao nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp

Quy trình thực hiện thủ tục giao nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp
Thủ tục hải quan đối với hàng gia công chuyển tiếp quy định tại Công văn số 1771/GSQL-GQ2 ngày 12/12/2016 của Tổng cục Hải quan về gia công chuyển tiếp. Ví dụ, trường hợp Công ty nhận bán thành phẩm từ một Công ty trong nước theo chỉ định của bên đặt gia công để thực hiện gia công công đoạn...