Theo Cục trưởng Cục Chăn nuôi Huỳnh Thanh Vân, từ 1-4-2016, đơn vị dừng tiếp nhận hồ sơ giấy thông thường đối với thủ tục đăng kí kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu, mà tiếp nhận hồ sơ điện tử.

iltvn.com - kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi

Công chức Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 kiểm tra thức ăn chăn nuôi nhập khẩu

Theo Cục Chăn nuôi, căn cứ vào Thông tư liên tịch 178/2015/TTLT-BCT-BTC-BNNPTNT-BTNMT- BYT ngày 12-11-2015 của liên bộ hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, cũng như kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai cơ chế hải quan một cửa quốc gia đối với thủ tục đăng kí kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu, Cục Chăn nuôi đã thực hiện thử nghiệm và hướng dẫn cho các doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc.

 Để tạo thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp từ ngày 1-4-2016, Cục Chăn nuôi tiếp nhận hồ sơ điện tử đối với thủ tục đăng kí kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu tại địa chỉ tên miền duy nhất https://vnsw.gov.vn .

Theo Cục Chăn nuôi, việc tiếp nhận hồ sơ điện tử sẽ tạo thuận lợi rất nhiều về thời gian và chi phí cho các doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục nhập khẩu mặt hàng thức ăn chăn nuôi.

Cục Chăn nuôi lưu ý doanh nghiệp, trong quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắc các doanh nghiệp có thể liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Tổng cục Hải quan tại số điện thoại: 04.37824754.

Lê Thu / Báo Hải Quan