Người thực hiện thủ tục hải quan: Bộ phận thủ tục giao nhận ILT nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô đã qua sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam.

Tổng cục Hải quan cho biết, điều kiện được nhập khẩu xe ô tô đang sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư nước ngoài đã hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam, được Bộ Tài chính quy định tại Điều 3 Thông tư số 118/2009/TT-BTC ngày 9/6/2009.

1. Xác định tài sản di chuyển:
Xác định hàng hoá
là tài sản di chuyển thực hiện theo quy định tại:
- Khoản 5 Điều 5 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, 
- Điều 2, phần I, Thông tư 118/2009/TT-BTC ngày 9/6/2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc nhập khẩu xe ô tô đang sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam.
2. Chính sách mặt hàng:

Về điều kiện nhập khẩu xe ô tô đang sử dụng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 118/2009/TT-BTC. Cụ thể như sau:
- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép hồi hương được nhập khẩu 01 chiếc xe ôtô cá nhân đang sử dụng.
- Xe ôtô đang sử dụng phải được đăng ký sử dụng ở nước định cư hoặc nước mà người Việt Nam định cư ở nước ngoài đến làm việc (khác với nước định cư) trước thời điểm hoàn tất thủ tục cấp sổ hộ khẩu thường trú tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép hồi hương.
- Xe ôtô đang sử dụng phải tuân thủ theo nội dung quy định tại khoản 2, khoản 3 phần I, phần II Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31/03/2006 của liên Bộ Công Thương - Giao thông vận tải - Tài chính - Công an hướng dẫn việc nhập khẩu ôtô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

nhập khẩu xe tô của việt kiều hồi hương - iltvn.com

3. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân gửi hồ sơ nhập khẩu xe ôtô đang sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển cho Chi cục Hải quan cửa khẩu (nơi xe ô tô được vận chuyển từ nước ngoài đến cửa khẩu)..

Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục hải quan thực hiện:

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ;

- Thủ tục nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô theo chế độ tài sản di chuyển thực hiện theo quy định hiện hành đối với hàng hóa nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Bước 3: Tiến hành thủ tục Thông quan theo quy định hiện hành.

- Chi cục Hải quan cửa khẩu chỉ thông quan khi có Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu (đối với xe ô tô), giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe ô tô, xe gắn máy (đối với xe mô tô) của cơ quan kiểm tra chất lượng.

 - Kết thúc thủ tục thông quan đối với xe ô tô, xe mô tô, lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu xác nhận nội dung “xe ô tô, mô tô nhập khẩu theo chế độ tài sản di chuyển”.

4. Cách thức thực hiện:

- Chi cục Hải quan cửa khẩu (nơi xe ô tô được vận chuyển từ nước ngoài đến cửa khẩu).

5. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Giấy phép nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô: 02 bản chính.

- Vận tải đơn: 01 bản chính;

- Tờ khai hải quan.

-  Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu (đối với ô tô): 01 bản sao có công chứng kèm bản chính để kiểm tra, đối chiếu.

-  Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng xe mô tô nhập khẩu (đối với mô tô): 01 bản sao có công chứng kèm bản chính để kiểm tra, đối chiếu.

Dịch vụ vận chuyển xe ô tô - iltvn.com

6. Thời hạn giải quyết:

-  Chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

7. Người thực hiện thủ tục hải quan: Bộ phận thủ tục giao nhận ILT

Bên cạnh dịch vụ chuyên nghành, ILT còn cung cấp một loạt các giải pháp vận chuyển kết hợp với các thủ tục hải quan tương ứng để đáp ứng mọi nhu cầu mở rộng kinh doanh thương mại của khách hàng.

Xem thêm: 

Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép hồi hương

Nhập khẩu ô tô loại hình phi mậu dịch

Thủ tục cấp giấy tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam