Cán bộ công chức hải quan không được yêu cầu doanh nghiệp nộp bản giấy đối với Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu và các thủ tục hành chính mới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được thực hiện chính thức qua Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) từ ngày (17/10).

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn các cục hải quan địa phương liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn qua NSW.

Dịch vụ kiểm dịch thực vật tại Hà Nội

Theo đó, 3 thủ tục: cấp Chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại cơ sở trong Danh mục ưu tiên và cấp Chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại cơ sở ngoài Danh mục ưu tiên (thuộc quản lý của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản) qua Cổng thông tin một cửa quốc gia mở rộng cho 5 thị trường Brazil, Argentina, Indonesia, New Zealand và Panama; cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu (thuộc quản lý của Cục Bảo vệ thực vật) được triển khai chính thức qua NSW vào ngày 17/10/2020.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các các cục hải quan địa phương, phân quyền sử dụng chức năng tra cứu các thủ tục nêu trên trên Hệ thống Xử lý hải quan điện tử (E-Customs) cho CBCC hải quan.

Trong trường hợp cần thiết yêu cầu CBCC hải quan tại các chi cục truy cập Hệ thống Thông quan điện từ tập trung (E-Customs) để tra cứu, khai thác các chứng thư, giấy chứng nhận nêu trên và không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp bản giấy đối với các chứng từ đã được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia khi làm thủ tục hải quan.

Thái Bình

Xem thêm: Dịch vụ kiểm dịch thực vật uy tín tại Hà Nội