Tất cả tin tức

Thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

Thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ
Hàng hoá được các doanh nghiệp (bao gồm cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) sản xuất tại Việt Nam bán cho thương nhân nước ngoài nhưng lại giao hàng cho doanh nghiệp khác tại Việt Nam theo chỉ định của thương nhân nước ngoài được gọi là hàng xuất nhập...