Tất cả tin tức

Thủ tục Hải quan đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra khu thương mại tự do, khu phi thuế quan

Thủ tục Hải quan đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra khu thương mại tự do, khu phi thuế quan
Muốn xuất nhập khẩu bất kì một loại hàng hóa nào thì doanh nghiệp phải làm thủ tục hải quan. Tuy nhiên, với mỗi loại hàng hóa, mỗi hình thức kinh doanh thì thủ tục hải quan cũng khác nhau. Doanh nghiệp cần làm gì để hàng hóa của mình đủ điều kiện xuất nhập khẩu? Theo quy định của Luật Hải...

Thủ tục Hải quan đối với hàng hóa XNK phục vụ các yêu cầu khẩn cấp

Thủ tục Hải quan đối với hàng hóa XNK phục vụ các yêu cầu khẩn cấp
Quy trình thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ các yêu cầu khẩn cấp; hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyên dùng trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh. 1. Trình tự thực hiện: - Bước 1: Bộ phận hải quan ILT được khách hàng ủy quyền thực hiện khai hải quan...

Thủ tục Hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định

Thủ tục Hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định
Quy trình thủ tục Hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định của các dự án đầu tư được thực hiện như sau: 1. Trình tự thực hiện: + Bước 1: Bộ phận thủ tục hải quan ILT thực hiện khai hải quan tại Chi cục Hải quan; + Bước 2: Nộp bộ hồ sơ xuất khẩu, nhập khẩu...

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan một lần

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan một lần
Quy trình thực hiện Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan một lần: 1. Trình tự thực hiện: Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện việc giao nhận trước, đăng ký tờ khai hải quan sau: + Bước 1: Bộ phận thủ tục hải quan ILT thực hiện việc khai hải quan...

Thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

Thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ
Hàng hoá được các doanh nghiệp (bao gồm cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) sản xuất tại Việt Nam bán cho thương nhân nước ngoài nhưng lại  giao hàng cho doanh nghiệp khác tại Việt Nam theo chỉ định của thương nhân nước ngoài được gọi là hàng xuất nhập khẩu tại chỗ. Doanh nghiệp nhập khẩu...

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu thương mại

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu thương mại
Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu thương mại được thực hiện theo các bước dưới đây: 1. Trình tự thực hiện: – Bước 1: Trước khi tiến hành khai hải quan, người khai hải quan hoặc bộ phận hải quan của ILT được ủy quyền phải đăng ký với cơ quan hải quan các thông tin liên quan...