Quy trình thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ các yêu cầu khẩn cấp; hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyên dùng trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh.

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Bộ phận hải quan ILT được khách hàng ủy quyền thực hiện khai hải quan đối với tờ khai hải quan chưa hoàn chỉnh hoặc các chứng từ thay thế tờ khai hải quan để làm thủ tục.

- Bước 2: Cơ quan Hải quan thông quan trên cơ sở tờ khai hải quan chưa hoàn chỉnh hoặc chứng từ thay thế tờ khai hải quan.

- Bước 3: Thực hiện nộp tờ khai hoàn chỉnh và các chứng từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan.

dịch vụ môi giới hải quan uy tín tại Hà Nội - logistics Đông Dương

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai hải quan: 02 bản.

- Hóa đơn thương mại (nếu có): 01 bản chụp;

- Vận tải đơn: 01 bản chụp từ bản gốc hoặc bản chính của các bản vận tải đơn có ghi chữ copy;

- Văn bản xác nhận hàng hóa chuyên dùng phục vụ an ninh quốc phòng của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Bộ trưởng Bộ Công an hoặc văn bản xác nhận hàng hóa phục vụ yêu cầu khẩn cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: 01 bản chính;

- Văn bản xác nhận yêu cầu bảo mật của Bộ trưởng Bộ Công an hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: 01 bản chính (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: Không quy định

5. Người thực hiện thủ tục hải quan: Bộ phận thủ tục giao nhận ILT.

Bên cạnh dịch vụ chuyên ngành, ILT còn cung cấp một loạt các giải pháp vận chuyển kết hợp với các thủ tục hải quan tương ứng để đáp ứng mọi nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh của khách hàng.