Quy trình thực hiện Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan một lần:

1. Trình tự thực hiện:

Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện việc giao nhận trước, đăng ký tờ khai hải quan sau:

Bước 1: Bộ phận thủ tục hải quan ILT thực hiện việc khai hải quan trên tờ khai hải quan;

Bước 2: Nộp bộ hồ sơ xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định và phải lập Bảng tổng hợp các chứng từ chứng nhận việc giao nhận hàng hóa nộp cho cơ quan hải quan khi làm thủ tục hải quan.

Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được đăng ký tờ khai hải quan trước, Bộ phận thủ tục hải quan ILT thực hiện giao nhận sau:

Bước 1: Bộ phận thủ tục hải quan ILT thực hiện việc khai hải quan và nộp bộ hồ sơ xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định.

Bước 2: Tiến hành khai bổ sung (nếu có) thông tin chính xác về lô hàng sau khi hoàn thành việc giao nhận lô hàng.

Bước 3: Cơ quan hải quan tiếp nhận, đăng ký hồ sơ hải quan;

Bước 4: Lập Sổ theo dõi hàng hoá xuất khẩu hoặc nhập khẩu

Bước 5: Làm thủ tục khi xuất khẩu, nhập khẩu từng lần và ghi thông tin lượng hàng xuất khẩu, nhập khẩu từng lần vào sổ theo dõi;

Bước 6: Đối chiếu sổ theo dõi với thông tin khai bổ sung (nếu có) của người khai khi kết thúc việc xuất khẩu, nhập khẩu lô hàng để xác nhận tổng lượng đã thực xuất, thực nhập.

dịch vụ môi giới hải quan chuyên nghiệp, giá rẻ tại Hà Nội - iltvn.com

2. Cách thức Bộ phận thủ tục hải quan ILT thực hiện: điện tử

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Bộ phận thủ tục hải quan ILT thực hiện việc giao nhận trước, đăng ký tờ khai hải quan sau:

+ Bộ phận thủ tục hải quan ILT thực hiện việc khai hải quan trên tờ khai hải quan;

+  Nộp bộ hồ sơ xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định, chứng từ chứng nhận việc giao nhận hàng hóa (hóa đơn bán hàng, hóa đơn thương mại, Phiếu xuất kho…) và lập Bảng tổng hợp các chứng từ chứng nhận việc giao nhận hàng hóa theo mẫu. Riêng đối với mặt hàng điện năng xuất khẩu, nhập khẩu, người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận lượng điện năng tiêu thụ trong tháng vào ngày đầu tiên của tháng liền kề;

Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được đăng ký tờ khai hải quan trước, Bộ phận thủ tục hải quan ILT thực hiện giao nhận sau:

+ Bộ phận thủ tục hải quan ILT thực hiện việc khai hải quan và nộp bộ hồ sơ xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định

+  Nộp 01 bản hợp đồng (bản chụp), Giấy phép xuất khẩu hoặc nhập khẩu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (đối với hàng hoá phải có giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật): nộp 01 bản chụp và xuất trình bản chính để đối chiếu và cấp phiếu theo dõi, trừ lùi hoặc Bộ phận thủ tục hải quan ILT thực hiện trừ lùi từng lần.

4. Thời hạn giải quyết:

+ Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Bộ phận thủ tục hải quan ILT thực hiện việc giao nhận trước, đăng ký tờ khai hải quan sauMặt  hàng xăng dầu cung ứng cho tầu bay xuất cảnh phải làm thủ tục hải quan trong thời hạn 30 ngày

Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được đăng ký tờ khai hải quan trước, Bộ phận thủ tục hải quan ILT thực hiện giao nhận sau: Không quy định.

5. Người thực hiện thủ tục hải quan: Bộ phận thủ tục giao nhận ILT

Mọi thông tin chi tiết về dịch vụ thủ tục hải quan, xin vui lòng liên hệ:

Tel: (+84)912 213 988

Email: support@iltvn.com

Website: https://iltvn.com/

Facebookhttps://www.facebook.com/logisticsdongduong/

Xem thêm: Xuất nhập khẩu ủy thác, Công bố chất lượng

Các dịch vụ khác : Vận chuyển đường hàng không; Vận chuyển đường biểnVận chuyển đường bộDịch vụ Hải quanVận chuyển hàng hóa quốc tếVận Chuyển hàng siêu trường siêu trọng; 

Các thông tin liên quan : Đại lý bán cước hàng không, Đại lý thủ tục hải quan chính thức.