Chúng ta ai cũng có tài sản lớn nhất là 24h như nhau. Vậy làm thế nào để sử dụng tài sản này hiệu quả nhất? 5 Điều dưới đây sẽ giúp bạn thực hiện điều này! Đọc ngay.

Chỉ có 24 giờ một ngày, Bạn nên dùng chúng như thế nào để không hoài phí?

1. Đánh giá những ưu tiên hàng ngày

Ưu tiên của mỗi ngày sẽ thay đổi phụ thuộc vào mục tiêu của ngày. Do đó, chúng ta cần phải xem xét và đánh giá lại ưu tiên hàng ngày để có phương pháp thực hiện phù hợp nhất.

2. Lên thời gian biểu thật cẩn thận

Hãy bắt đầu ngày mới khi bạn đã trả lời được câu hỏi: Hôm nay mình làm gì?
Lên kế hoạch hành động mỗi ngày và cố gắng thực hiện theo nó.

3. Làm theo kế hoạch

Chỉ lên kế hoạch thôi chưa đủ. Nếu bạn muốn có hiệu quả, bạn phải có khả năng chuyển hóa từ kế hoạch thành hành động.

4. Ủy thác bất cứ khi nào có thể

Vơ việc vào người không có nghĩa là sẽ làm việc hiệu quả. Đôi lúc, bạn cần phải đẩy đi đúng lúc. Vậy khi nào là đúng lúc? Và ai là người phù hợp?
Đây là mẹo chúng tôi muốn gợi ý cho bạn: Nếu ai đó có thể thực hiện một nhiệm vụ tốt bằng 80% khả năng của bạn, khi đó bạn hãy đẩy công việc này cho họ.
Lúc này, nếu bạn làm tốt việc thúc đẩy, khuyến khích và khen thưởng họ, thì chắc chắn họ sẽ tiến bộ hơn.

Chỉ có 24 giờ một ngày, Bạn nên dùng chúng như thế nào để không hoài phí?

5. Đầu tư vào đúng người hàng ngày

Thời gian dành cho mọi người có thể là khoản đầu tư tuyệt vời. Hãy lựa chọn người mà bạn sẽ đầu tư vào.
Bạn có thể sử dụng những tiêu chí sau để đánh giá nên đầu tư thời gian vào đâu: Giá trị cho các đội; Khả năng tự nhiên; Trách nhiệm; Thời gian; Tiềm năng; Hướng dẫn phù hợp.
Tiếp đó tiếp thêm cho người đó các giá trị trên một cơ sở vững chắc. Bạn sẽ không bao giờ hối hận về điều đó.