Ngày 15/11/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 24/2017/TT - BNNPTNT Ban hành 24 Bảng mã số HS đối với hàng hóa chuyên ngành xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, gồm:

hàng hóa xuất nhập khẩu uy tín, chuyên nghiệp - iltvn.com

 1. Bảng mã số HS đối với thuốc bảo vệ thực vật;
 2. Bảng mã số HS đối với thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam;
 3. Bảng mã số HS đối với Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của Việt Nam;
 4. Bảng mã số HS đối với phân bón;
 5. Bảng mã số HS đối với Danh mục thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
 6. Bảng mã số HS đối với Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam;
 7. Bảng mã số HS đối với hàng hóa cấm xuất khẩu là gỗ tròn, gỗ xẻ các loại từ gỗ rừng tự nhiên trong nước;
 8. Bảng mã số HS đối với hàng hóa thực phẩm (phối chế) có nguồn gốc nông, lâm, thủy sản nhập khẩu vào Việt Nam thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
 9. Bảng mã số HS đối với Danh mục muối (kể cả muối ăn và muối bị làm biến tính);
 10. Bảng mã số HS đối với Danh mục máy, thiết bị dùng trong nông nghiệp;
 11. Bảng mã số HS thức ăn, nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản;
 12. Bảng mã số HS sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản;
 13. Bảng mã số HS các loài thủy sản xuất khẩu có điều kiện;
 14. Bảng mã số HS các loài thủy sản sống được phép nhập khẩu làm thực phẩm;
 15. Bảng mã số HS các loài thủy sản cấm xuất khẩu;
 16. Bảng mã số HS về lĩnh vực khai thác thủy sản;
 17. Bảng mã số HS giống thủy sản nhập khẩu thông thường;
 18. Bảng mã số HS đối với giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam;
 19. Bảng mã số HS đối với giống vật nuôi quý hiếm cấm xuất khẩu;
 20. Bảng mã số HS Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam;
 21. Bảng mã số HS các sản phẩm thức ăn chăn nuôi nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam;
 22. Bảng mã số HS đối với Danh mục động vật, sản phẩm động vật trên cạn thuộc diện phải kiểm dịch;
 23. Bảng mã số HS đối với Danh mục động vật, sản phẩm động vật thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch;
 24. Bảng mã số HS đối với Danh mục thuốc thú y được phép nhập khẩu, lưu hành tại Việt Nam.

Các Danh mục này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 thay thế cho các Danh mục tương ứng đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành trước đây.

Việc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  ban hành các Danh mục có kèm theo mã HS là thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP và Nghị quyết 19/2017, của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 2026/QĐ-TTg năm 2015 nhằm minh bạch hóa các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện quản lý, kiểm tra chuyên ngành, giúp doanh nghiệp và các cơ quan chức năng được thuận lợi hơn trong việc làm thủ tục thông quan.