Tin từ Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ sẽ cho phép nhập khẩu thêm quả vú sữa của Việt Nam, dự kiến vào quý IV-2016.

Với việc trái vú sữa được cấp “giấy thông hành” sang Hoa Kỳ, Việt Nam sẽ có 5 loại quả được xuất khẩu vào Hoa Kỳ gồm: thanh long, chôm chôm, vải và nhãn.

Theo ông Đào Trần Nhân, Tham tán Công sứ, Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ, trong Công báo Liên bang ngày 19-7, Cơ quan kiểm dịch động thực vật Hoa Kỳ (APHIS) trực thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ nêu rõ, theo đề nghị của Cục Bảo vệ thực vật Việt Nam, APHIS đã hoàn tất bản báo cáo phân tích nguy cơ dịch hại để đánh giá những nguy cơ liên quan đến việc nhập khẩu quả vú sữa tươi từ Việt Nam vào lục địa Hoa Kỳ. 
Trên cơ sở của bản báo cáo phân tích này, APHIS kết luận rằng quả vú sữa tươi từ Việt Nam là an toàn để nhập khẩu vào lục địa Hoa Kỳ và chỉ cần áp dụng một hoặc vài tiêu chuẩn về vệ sinh thực vật nhất định là có thể làm giảm bớt những nguy cơ của việc xâm nhập hay lan truyền sâu bọ thực vật hoặc dịch hại liên quan đến việc nhập khẩu quả vú sữa tươi từ Việt Nam. 

xuất khẩu vú sữa sang Hoa Kỳ - logistics đông dương
 

Những tiêu chuẩn này gồm: Quả vú sữa tươi chỉ được nhập khẩu như hàng hóa thương mại; mỗi chuyến hàng xuất khẩu quả vú sữa tươi đều phải có Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do Cục Bảo vệ thực vật Việt Nam cấp; mỗi chuyến hàng xuất khẩu quả vú sữa tươi phải được xử lý đúng quy định theo mục 7 phần 305 của Luật về các quy định của Liên bang (CFR); mỗi chuyến hàng xuất khẩu đều là đối tượng kiểm tra ngay khi cập cảng vào Hoa Kỳ.
Trong thời gian từ nay đến 19-9, cơ quan này sẽ nhận đóng góp ý của các bên liên quan. Sau khi xem xét mọi ý kiến đóng góp, bình luận nhận được, nếu toàn bộ phân tích kết luận của APHIS và người chịu trách nhiệm xác định nguy cơ dịch hại vẫn không thay đổi, APHIS sẽ cho công bố quyết định cho phép nhập khẩu loại quả này từ Việt Nam vào Hoa Kỳ trong một thông báo chính thức sau.
Đây là tin vui đối với các doanh nghiệp và cơ quan thương vụ này khuyến cáo, doanh nghiệp cần chuẩn bị các điều kiện cần thiết về mặt hàng và sẵn sàng cung cấp sản phẩm vào thị trường Hoa Kỳ ngay khi có thông báo chính thức.

Phan Thu