UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bộ Tài chính, Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình giám sát về cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực thuế và hải quan năm 2015, triển khai giám sát năm 2016.

iltvn.com - kinh tế Việt Nam

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Hoàng Long

DN hưởng ứng với cải cách hành chính

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, chương trình giám sát thực hiện trong năm 2015 đã đạt kết quả tích cực, đưa ra những đánh giá khách quan trong việc thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ, qua đó góp phần thúc đẩy quá trình cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam.

Chương trình giám sát đã thúc đẩy vai trò chủ động của các thành viên MTTQ Việt Nam, trao quyền cho doanh nghiệp (DN), tạo ra kênh kết nối hữu ích giữa cơ quan Nhà nước với DN.

Trong năm 2015, VCCI đã phối hợp với các thành viên tiến hành một cuộc điều tra xã hội học đối với hiệp hội DN, liên minh hợp tác xã (HTX) nhằm thu thập đánh giá của cộng đồng DN, HTX về tình hình thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP và đã nhận được phản hồi của 153 hiệp hội và 27 liên minh HTX, 59/63 đại diện tỉnh, thành phố có phản hồi.

Bên cạnh đó, đã tổ chức một chương trình giám sát thực tế tại 6 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Lào Cai, Đà Nẵng, Quảng Nam, TP. Hồ Chí Minh, An Giang để làm việc với 6 chi cục thuế, hải quan, khảo sát thực tế tại 14 DN, tổ chức 3 cuộc tọa đàm đối thoại trực tuyến với trên 100 đại diện đến từ các hiệp hội, HTX và DN.

Từ kết quả giám sát, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và VCCI chủ trì phối hợp với các thành viên trong chương trình xây dựng báo cáo kết quả giám sát, kiến nghị đối với cộng đồng DN. Đồng thời, đề xuất kiến nghị về cơ chế, giải pháp đối với việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực thuế và hải quan.

Theo Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc, chương trình đã đưa ra được những đánh giá khách quan và độc lập, góp phần thúc đẩy quá trình cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực này. Qua đó, đã có những chuyển biến mạnh mẽ trong quá trình cải cách thủ tục hành chính, được cộng đồng DN đánh giá cao. Đây cũng là cơ sở, tiền đề để UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng các bộ, ngành liên quan đẩy mạnh chương trình giám sát cải cách thuế, hải quan trong năm 2016, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết 19 NQ-CP đặt ra.

Gia tăng hiệu quả cải cách thuế, hải quan

Tại hội nghị, ban tổ chức đã công bố lộ trình triển khai kế hoạch chương trình giám sát năm 2016.

Năm 2016, chương trình giám sát tập trung vào việc phản ánh thực trạng cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế và hải quan thông qua đánh giá của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hiệp hội DN, Liên minh HTX; thu thập kiến nghị, tập hợp những vướng mắc, khó khăn của DN, hợp tác xã trong việc tuân thủ các quy định của nhà nước trong lĩnh vực thuế, hải quan.

Thủ tục thuế, hải quan điện tử chuyên nghiệp - iltvn,com

Theo đó, các cơ quan tiếp tục thực hiện giám sát hoạt động cải cách hành chính liên quan đến việc đơn giản hóa, thuận lợi hóa các thủ tục hành chính nhằm giảm bớt thời gian và chi phí tuân thủ cho DN. Tập trung rà soát, đánh giá các quy định pháp luật, các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực thuế, hải quan như việc thực hiện thủ tục khai và nộp thuế điện tử, công tác kiểm tra chuyên ngành trong hoạt động thông quan, sự đồng bộ trong việc thực hiện quy trình thủ tục hành chính lĩnh vực thuế, hải quan.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai nhận định, chương trình phối hợp giám sát lĩnh vực thuế, hải quan là nội dung quan trọng đối với Bộ Tài chính. Kết quả giám sát sẽ là thước đo, đánh giá trung thực, khánh quan nhất về cải cách mà Bộ Tài chính đã đạt được trong thời gian qua, cũng như những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

“Để việc cải cách thủ tục thuế, hải quan đạt hiệu quả thiết thực hơn, Bộ Tài chính mong muốn nhận được sự vào cuộc tích cực hơn nữa từ phía các bộ, ngành, địa phương… Nội dung giám sát sẽ tập trung vào những lĩnh vực cần cải cách mạnh mẽ hơn. Ví dụ, như cần hiện đại hóa kê khai thuế, nộp thuế điện tử; phối hợp liên ngành đối với các thủ tục liên quan đến đất đai, liên quan đến các ngành để giản thời gian, tạo thuận lợi cho DN, người nộp thuế…”, Thứ trưởng Vũ Thị Mai phát biểu.

Theo kế hoạch chương trình giám sát năm 2016, thì từ tháng 7 đến tháng 10/2016 sẽ triển khai tại 13 tỉnh, thành phố có điều tiết ngân sách về trung ương: Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bắc Ninh… Ở Trung ương sẽ tổ chức giám sát tại TP Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh còn 10 tỉnh thành khác chuyển giao cho địa phương thực hiện.

“Ngành Thuế và Hải quan đã có nhiều tiến bộ trong cải cách hành chính, nhưng còn nhiều hạn chế vướng mắc cần cải cách mạnh mẽ hơn trong năm 2016. Năm 2016, ở 13 tỉnh, thành phố được tổ chức đánh giá cần rút kinh nghiệm sự hài lòng của DN đối với dịch vụ liên quan tài chính, hải quan để từ đó tạo bức tranh tổng thể và có khen thưởng rõ ràng đối với những đơn vị có tiến bộ vượt bậc, góp phần đưa cả nước đứng thứ 4 trong khối ASEAN về cải cách thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực thuế, hải quan…”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh./.

Ngọc Linh (Thời báo tài chính Việt nam)