Ngày 18-2, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam (Bộ NN&PTNT) chính thức phát đi thông báo sẽ tạm ngừng cấp giấy phép CITES xuất khẩu, tái xuất khẩu, nhập khẩu mẫu vật các loài thuộc CITES vì mục đích thương mại đến từ nước CHDCND Lào.

Thời gian áp dụng tính từ ngày 11-2 cho đến khi có thông báo tiếp theo.

logistics đông dương - quy định xuất nhập khẩu động thực vật

Trước đó, theo Cơ quan quản lý CITES Việt Nam: Ngày 11-2, Ban thư ký Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) có Thông báo số 2016/011 về việc yêu cầu các nước thành viên CITES ngừng buôn bán với CHDCND Lào do không thực hiện đầy đủ các quy định của Công ước.

Các tổ chức, cá nhân có hoạt động buôn bán với nước CHDCND Lào cần thêm thông tin chi tiết có thể liên hệ qua số điện thoại: 0912 213 988.