Đó là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan với Cục Hải quan Đồng Nai trong vướng mắc về chính sách thuế đối với hàng hóa Nhập khẩu (NK) của công ty cho thuê tài chính NK cho DN chế xuất thuế.

Tổng cục Hải quan cho biết, tại Nghị định 39/2014/NĐ-CP ngày 7-5-2014 không quy định chính sách thuế NK đối với hàng hóa của công ty cho thuê tài chính NK cho DN chế xuất. Vì vậy, trường hợp công ty cho thuê tài chính NK hàng hóa cho DN chế xuất thì phải kê khai, nộp thuế NK theo quy định.

logistics đông dương - Dịch vụ môi giới hải quan tại việt nam
Công ty cho thuê tài chính NK hàng hóa cho DN chế xuất thì phải kê khai, nộp thuế NK theo quy định.

Bên cạnh đó, hướng dẫn về loại hình đăng ký tờ khai, Tổng cục Hải quan cho biết, căn cứ Điều 17, 18 Nghị định 39/2014/NĐ-CP thì quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê tài chính gồm: quyền sở hữu tài sản cho thuê trong suốt thời hạn cho thuê; mua, NK tài sản cho thuê theo thỏa thuận của hai bên trong hợp đồng cho thuê tài chính.
Như vậy, máy móc NK thuộc quyền sở hữu của công ty cho thuê tài chính. Theo đó, khi làm thủ tục NK, DN không được sử dụng mã loại hình E13- Nhập tạo tài sản cố định của DN chế xuất. DN cần sử dụng mã loại hình phù hợp với hình thức XNK theo hướng dẫn tại công văn 2765/TCHQ-GSQL ngày 1-4-2015 của Tổng cục Hải quan.

Hải Nam / Báo Hải Quan