Dưới đây, ILT xin tổng hợp các website chính thức của các cơ quan ban ngành nhà nước quản lí trực tiếp các hoạt động dịch vụ Logistics - chuỗi cung ứng hậu cần, và các hiệp hội, tổ chức vận tải, giao nhận, logistics trong và ngoài nước góp phần thúc đẩy sự phát triển của các công ty Logistics, giao nhận vận tải.

các website của các công ty logistics - iltvn.com

 1. Tổng cục Hải Quan Việt Nam: http://www.customs.gov.vn/default.aspx
 2. Tổng cục thuế: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal
 3. Bộ Tài Chính: http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn
 4. Cục Hàng Không Việt Nam
 5. Cục Hàng Hải Việt nam: http://www.vinamarine.gov.vn/
 6. Tổng cục Đường Bộ Việt Nam: http://www.drvn.gov.vn/webdrvn/
 7. Cục Đường Thủy Nội Địa VN: http://www.viwa.gov.vn/
 8. Phòng Thương Mại và Công Nghiệp VN (VCCI): http://www.vcci.com.vn/
 9. Bộ Công Thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/home
 10. Bộ Giao Thông Vận Tải: http://www.mt.gov.vn/default.aspx
 11. Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn: https://www.mard.gov.vn/Pages/default.aspx
 12. Cục An toàn Thực phẩm - Bộ Y tế: http://vfa.gov.vn/
 13. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ: http://tcvn.gov.vn/ 
 14. Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA): vla.com.vn/
 15. Hiệp hội Đại lý và Môi giới Hàng hải Việt Nam(VISABA
 16. Hiệp hội cảng biển  Việt Nam (VPA)
 17. Tổ Chức Hàng Hải Quốc Tế: http://www.imo.org/Pages/home.aspx
 18. Tổ chức Hàng hải quốc tế và Ban-tích (BIMCO): https://www.bimco.org/
 19. Hiệp hội Giao nhận Vận tải Thế giới (FIATA): http://www.fiata.com/
 20.  Hiệp hội Giao nhận Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA): www.iata.org/Pages/default.aspx
 21. Liên đoàn những Hiệp hội quốc gia về đại lý và môi giới hàng hải (FONASBA)
 22. Hiệp hội Chủ tàu các nước thuộc Hội các nước Đông Nam Á (FASA): http://www.fasa.net/
 23. Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam (VATA)

Hi vọng những thông tin mà chúng tôi cung cấp sẽ hữu ích cho các bạn!