Với trách nhiệm của Cơ quan Thường trực, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã có nhiều nỗ lực góp phần tạo những bước đột phá trong thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) và tạo thuận lợi thương mại.

Hỗ trợ 24/7

Phát biểu tại Phiên họp lần thứ Tư của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về ASW, NSW và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899), Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết: Với vai trò Cơ quan Thường trực, năm 2018, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã thực hiện và hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ được giao,tích cực điều phối, đôn đốc các bộ, ngành triển khai các thủ tục hành chính trên NSW. 

Cụ thể: xây dựng và trình Thủ tướng ban hành Kế hoạch hành động thúc đẩy NSW, ASW, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành (Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018); Đồng thời tham mưu, giúp lãnh đạo Ủy ban 1899 hướng dẫn, điều phối, kiểm tra, đôn đốc các triển khai NSW, ASW, công tác kiểm tra chuyên ngành và tạo thuận lợi thương mại theo Kế hoạch hành động; đôn đốc các bộ, ngành triển khai các thủ tục hành chính mới trên NSW.

Cơ chế hải quan một cửa - iltvn.com

Mặt khác, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã có văn bản đề nghị các bộ, cơ quan căn cứ danh mục thủ tục hành chính đã và sẽ triển khai trên NSW, lập danh sách các thủ tục hành chính của đơn vị mình có thu phí, lệ phí.

Đến nay, Bộ Tài chính đã nhận được ý kiến đầy đủ của các bộ, ngành về nội dung nêu trên và đang tổng hợp và sẽ báo cáo và đề xuất Chủ tịch Ủy ban 1899 giải pháp triển khai cụ thể nội dung này trong năm 2019.

Đặc biệt, để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục trên NSW, Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, tuyên truyền và hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp.

Năm 2018, Bộ cũng đã tổ chức 14 khóa đào tạo, hội thảo cho khoảng 1.500 doanh nghiệp; cập nhật, cung cấp, hướng dẫn việc thực hiện các thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa quốc gia; bộ phận hỗ trợ người sử dụng (Help Desk) đã trả lời vướng mắc người dân, doanh nghiệp thực hiện 24/7 (Help Desk); cung cấp cẩm nang hướng dẫn thực hiện NSW, ASW cho người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời phối hợp với các cơ quan báo chí như: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân, Thời báo Tài chính, Báo Hải quan… tuyên truyền về thực hiện NSW, ASW và tạo thuận lợi thương mại.

Để đáp ứng các mục tiêu triển khai trong năm 2019, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã chủ trì đề xuất kinh phí, đôn đốc các bộ xây dựng và bố trí kinh phí năm 2019 để đảm bảo cho triển khai chương trình, kế hoạch liên quan.

Song song với đó, Cơ quan Thường trực chủ trì điều phối kết nối các hệ thống CNTT trong khuôn khổ thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia. Năm 2018, đã chủ trì điều phối việc kết nối các hệ thống CNTT của Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước đáp ứng yêu cầu triển khai thêm hơn 103 thủ tục hành chính mới...

Giảm lệ phí thực hiện thủ tục hành chính

Theo Thứ trưởng Vũ Thị Mai, ngoài thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực, với vai trò là đơn vị chủ trì, Bộ Tài chính đã chủ động triển khai một loạt giải pháp đáp ứng yêu cầu triển khai NSW như phát triển hệ thống CNTT và chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, kết nối trao đổi thông tin với các nước trong khu vực ASEAN.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho rằng: Đây là hệ thống ứng dụng CNTT lớn của Việt Nam thực hiện nhằm cải cách thủ tục hành chính theo Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ được đặt tại Trung tâm dữ liệu của Tổng cục Hải quan.

Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định số 43/2017/QĐ-TTg ngày 26/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai NSW đường hàng không, Bộ Tài chính đã phát triển Cổng thông tin một cửa quốc gia phục vụ triển khai chính thức NSW đường hàng không từ 15/11/2017 tại tất cả các sân bay quốc tế trên cả nước.

Đáng chú ý, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các bộ quản lý chuyên ngành ban hành 14 thông tư điều chỉnh giảm mức thu phí, lệ phí. Trong đó, có những thủ tục tỷ lệ giảm mức thu phí lớn nhất như thủ tục sửa chữa, bảo dưỡng các công trình cáp giảm đến 90%...

Theo baohaiquan.vn