Bộ Công Thương Ai Cập đã ban hành Quyết định số 43 năm 2016 điều chỉnh, sửa đổi Quyết định 992 năm 2015 ban hành ngày 30/12/2015 (yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu từ các nước trên thế giới khi xuất khẩu một số nhóm hàng hóa vào thị trưởng nước này phải đăng ký nhà máy sản xuất), với nội dung điều chỉnh mới như sau:

1. Phân tách thủ tục đăng ‎ký đối với doanh nghiệp xuất khẩu thành hai nhóm đó là nhóm công ty chủ sở hữu thương hiệu và nhóm công ty/nhà máy chỉ sản xuất gia công, nhận nhượng quyền thương hiệu, v.v... Mỗi nhóm có quy định về thủ tục ‎ đăng ký riêng. (Quy định đính kèm)

iltvn.com - hợp tác kinh tế giữa Việt Nam - Ai Cập

2. Bổ sung một số chủng loại hàng hóa thuộc nhóm hàng đồ điện dân dụng, nhóm xà phòng và chất tẩy rửa, dụng cụ đồ ăn, nhà bếp vào diện đăng ký (Toàn bộ danh sách các nhóm hàng thuộc diện đăng ‎ ký đính kèm).

3. Sau ngày 15/3/2016, hàng hóa thuộc diện đăng ‎ ký sẽ không được thông quan nếu chưa đăng ký nhà máy với Bộ Công Thương Ai Cập.

4. Cơ quan tiếp nhận Hồ sơ đăng ký: The General Organization for Export& Import Control –The Egyptian Ministry of Industry, Trade and SMEs

Trong quá trình đăng ký, doanh nghiệp có thể liên hệ với: Bộ Công Thương (Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á) hoặc Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập (Địa chỉ: 23 Mohamed El Ghazali, Dokki, Giza-Tel/Fax: 002-2-37485721; Email: eg@moit.gov.vn;Mobile: 002-01068190055) để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ. 

Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập (kiêm nhiệm Xu-đăng, Nam Xu-đăng, Pa-lét-tin, Ê-ri-tơ-rê, Li băng)