Để giúp các doanh nghiệp Việt Nam nắm rõ các quy định quản lý của Đài Loan đối với sản phẩm đũa dùng một lần nhập khẩu, góp phần kiểm soát chất lượng sản phẩm này khi xuất khẩu sang Đài Loan, Bộ Công Thương cung cấp một số thông tin, quy định cơ bản về “Tiêu chuẩn vệ sinh đối với đũa dùng một lần của Đài Loan” như sau:

- Các tiêu chuẩn được quy định căn cứ theo Điều 17 Luật Quản lý vệ sinh thực phẩm Đài Loan.

- Đũa dùng một lần là loại đũa dùng nguyên liệu từ tre trúc hoặc gỗ, sau khi gia công chế tác thành, không qua tẩy rửa có thể được đưa vào sử dụng, là loại sử dụng một lần.

logistics đông dương - ủy thác xuất khẩu đũa sang thị trường Đài Loan
 

- Đũa dùng một lần không được đổi màu bất thường, có mùi, vị lạ, ô nhiễm, sinh mốc, có sâu mọt, có vật lạ hoặc xơ sợi bung rụng.

- Dư lượng Sulphur dioxide trong đũa dùng một lần chỉ được từ 500 ppm trở xuống.

- Trong đũa dùng một lần không được có thành phần Hydrogen peroxide và Biphenyl.

- Tiêu chuẩn này áp dụng từ ngày 01 tháng 12 năm 2007. Các điều khoản sửa đổi của Tiêu chuẩn này có hiệu lực kể từ ngày công bố.

Chi tiết đề nghị tham khảo tại:

https://consumer.fda.gov.tw/Law/Detail.aspx?nodeID=518&lawid=117

Vụ Thị trường châu Á - Thái Bình Dương