Mới đây, Bộ Tài chính đã gửi xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp tăng cường quản lý xe máy điện. Trong đó nhấn mạnh, cơ quan Hải quan cần kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu xe máy điện của tất cả các đối tượng để thu thuế.

 

Bên cạnh việc siết chặt tại khâu nhập khẩu, Bộ Tài chính đề nghị lực lượng Bộ đội Biên phòng tăng cường công tác phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc nhập khẩu xe máy điện (nếu có), kịp thời phát hiện hành vi buôn lậu để xử lý tại nơi không có cơ quan Hải quan kiểm soát (như lối mòn, lối mở).

Tại khâu sản xuất, lắp ráp, cơ quan Thuế, cơ quan Quản lý thị trường tại địa phương, tăng cường kiểm tra việc sản xuất, lắp ráp và kinh doanh của các cơ sở sản xuất xe máy điện trên địa bàn theo đúng quy định của các Luật Thuế, Luật Quản lý thuế, các văn bản hướng dẫn và Thông tư liên tịch số 64/2015/TT-BTC-BCT-BCA-BQP quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu, sản xuất trong nước lưu thông trên thị trường.

logistics đông dương - thủ tục hải quan nhập khẩu xe máy điện

Bộ Tài chính cũng đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp tăng cường công tác kiểm soát đối với xe máy điện lưu thông trên đường đồng thời tăng cường kiểm tra về nguồn gốc hợp pháp của xe máy điện đang có tại các đơn vị kinh doanh trên địa bàn (xe nhập khẩu và xe sản xuất trong nước). Nếu kiểm tra phát hiện không có hóa đơn, chứng từ theo quy định (không tờ khai hải quan nhập khẩu, hóa đơn mua hàng...) thì xử phạt theo các Nghị định quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực trong lĩnh vực có liên quan.

Đặc biệt, để nâng cao nhận thức, Bộ Tài chính đề xuất Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện chỉ đạo các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền đến người dân, học sinh, sinh viên; đưa vào cơ sở đào tạo như trường học để nâng cao ý thức về việc cần thiết phải đăng ký xe máy điện trước khi lưu thông trên đường cũng như để người dân, doanh nghiệp hiểu rõ, tuân thủ quy định của pháp luật liên quan đến đăng ký, đăng kiểm xe máy điện.

Được biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phương án xử lý đối với xe máy điện chưa thực hiện thủ tục đăng ký, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 54/2015/TT-BCA quy định về việc giải quyết đăng ký, cấp biển số xe đối với xe mô tô điện, xe máy điện theo hướng bỏ một số chứng từ liên quan đến nguồn gốc hợp pháp của xe máy điện trong nội dung quy định về hồ sơ thủ tục đăng ký xe máy điện theo hướng thông thoáng hơn.

Theo đó, kể từ ngày 6-12-2015 đến ngày 30-6-2016, chủ xe khi đăng ký xe máy điện không cần phải có các hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của xe như hoá đơn bán hàng, chứng từ lệ phí trước bạ, chứng từ nguồn gốc xe. Đồng thời, khi đăng ký xe máy điện được miễn lệ phí trước bạ và được miễn lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số xe máy điện đang lưu hành chưa thực hiện thủ tục đăng ký.

Việc bỏ các chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của xe máy điện và miễn lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký cấp biển số xe đến ngày 30-6-2016 có tác dụng tích cực tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích người dân đến làm thủ tục đăng ký xe máy điện, tuy nhiên cũng có mặt hạn chế là sẽ khuyến khích việc nhập khẩu và kinh doanh xe máy điện trốn thuế.

Những đề xuất nói trên của Bộ Tài chính nhằm tăng cường biện pháp quản lý việc nhập khẩu và kinh doanh xe máy điện trong giai đoạn từ nay đến ngày 30-6-2016; đồng thời, nâng cao sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý Nhà nước ở Trung ương và địa phương trong vấn đề này. 

H. Vân