Quy trình thực hiện thủ tục tham vấn trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành.

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoặc bộ phận thủ tục hải quan của ILT được ủy quyền nộp hồ sơ đề nghị tham vấn

- Bước 2: Cơ quan Hải quan xem xét:

+ Tiếp nhận hồ sơ tham vấn

+ Kiểm tra hồ sơ, chứng từ do người khai hải quan nộp để làm rõ các dấu hiệu nghi vấn trị giá khai báo

+ Lập biên bản tham vấn: ghi rõ kết luận vào biên bản tham vấn theo một trong các trường hợp “không đủ cơ sở bác bỏ trị giá khai báo”, hoặc “đủ  cơ  sở bác bỏ trị giá khai báo”, hoặc “ đủ cơ sở bác bỏ trị giá khai báo nhưng người khai hải quan không chấp nhận”.

- Bước 3: Các bên tham gia tham vấn cùng ký vào biên bản tham vấn

logistics đông dương - xuất nhập khẩu hàng hóa ủy thác uy tín tại Việt Nam

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hải quan

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ: Chứng từ tài liệu có liên quan phù hợp với phương pháp xác định trị giá hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

* Số lượng hồ sơ: 01 bản

4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.

5. Người thực hiện thủ tục hải quan: Cá nhân, tổ chức, hoặc Bộ phận thủ tục Hải quan của ILT

Bên cạnh dịch vụ chuyên ngành hải quan, ILT còn cung cấp một loạt các giải pháp vận chuyển đa phương thức kết hợp với các dịch vụ giá trị gia tăng tạo nên một dòng lưu chuyển hàng hóa tối ưu, hiệu quả cho doanh nghiệp.